Thông tin văn phòng

DMTC minh Công ty Công nghệ
Số văn phòng: + 86-0755-84860584
Địa điểm: Phòng 3801, Văn Ke Tian Yu C2 Xây dựng, Longxiang Road No. 7188, Quận Longgang, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
Zip code: 518.172